BRANDs

Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê

Chỉ cần một vài ha trống, sống núi xung quanh, không khí trong lành. Cũng không cần cảnh đẹp quá có thể biến một khoảng đất hoang vu thành khu glamping siêu đẹp.

Thiết kế nàh kiểu trại thoqì Tam Quốc như này, dựng lên trong1 ngày. Cây cỏ xung quanh tạo cảm giác mềm mại, khi gió thổi cả thảm cỏ sẽ ngả dạt sang bên.
Trồng hàng dữa xung quanh trại, nhìn từ trên cao rất mát mắt.
Bên yỏng khâ rộng nê coa thể kê được nhiều đồ.
“Nhà phân lô” theo kiểu Thái Lan
Đây là mô hình Glamping tại Tỉnh Pak Chong. Tôi có thể nói rằng bạn sẽ rất hài lòng khi ngủ trong một túp lều máy lạnh mát mẻ với bầu không khí thiên nhiên tuyệt vời.
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 2
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 3
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 4
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 5
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 6
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 7
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 8
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 9
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 10
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 11
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 12
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 13
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 14
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 15
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 16
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 17
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 18
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 19
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 20
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 21
Glamping kiếu Thái lan sáng tạo mà ổn áp ghê 22

Related Articles

Back to top button