Entertainment

Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh

Nghỉ lễ chen chúc đâu cho khổ. Nhà em về quê đi tàu ra đảo hoang, cắm trại, BBQ, chèo SUP quanh vịnh và nhảy xuống bơi luôn ở vịnh. Người già, trẻ nhỏ đều vui chơi được, mình ta 1 đảo, còn gì chill hơn các bác nhỉ, lái xe từ HN về có 3 tiếng. 
Các bác xem video cuối bài quay bằng flycam, quê e đẹp xuất sắc 😆😆😆
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 2
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 3
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 4
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 5
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 6
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 7
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 8
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 9
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 10
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 11
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 12
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 13
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 14
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 15
Sub cammping canoing Cẩm Phả Quảng Ninh 16

Related Articles

Back to top button